Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 28 Tampereen kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2019 - 2023 

TRE:930/11.02.00/2019

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Jouni Lehtonen, puh. 050 3285969, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjauksia valvonnan järjestämisestä ja valvonnan kohdentamisesta sekä kohdentamisen perusteena olevan riskinarvioinnin periaatteet.

Tampereen kaupungin edellinen ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2015. Valvontasuunnitelma on nyt päivitetty ympäristönsuojelulain ja – asetuksen edellytyksiä vastaavaksi.

Valvontasuunnitelman lisäksi luvan-, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta on laadittava myös valvontaohjelma. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Yksityiskohtainen valvontaohjelma toimii samalla valvontamaksun perusteena eikä sitä voida pitää julkisena asiakirjana, sillä sen julkistaminen saattaisi olla omiaan heikentämään valvonnan tehokkuutta.

Valvontasuunnitelman ja -ohjelman toteutumista arvioidaan seuraamalla tarkastusten määrää toimialoittain. Valvontasuunnitelma tuodaan jatkossa ympäristö- ja rakennusjaoston tarkistettavaksi viiden vuoden välein. Valvontaohjelma pidetään jatkuvasti ajantasaisena ja se päivitetään vuosittain.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristö- ja rakennusjaosto päättää,

että liitteenä oleva ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2019 - 2023 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Harri Willberg, Jouni Lehtonen, Tiina Ryyppö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)