Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 19.6.2024

§ 67 Päätös ympäristölupahakemuksesta, toiminnan aloittamisluvasta ja jätteeksi luokittelun päättymisestä, Tampereen kaupungin Infraomaisuuden hallinta -yksikkö 

TRE:2270/11.02.01/2023

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, ympäristötarkastaja Sari Sassi peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin esityslistalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)