Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 19.6.2024

§ 63 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään torstaina 20.6.2024.

 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riina-Eveliina Eskelinen ja Matti Hellsten (varalle Leena Heino).

Pöytäkirjan nähtäville asettaminen
Tarkastettu yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi poikkeuksellisesti seuraavan viikon maanantaina 24.6.2024 kaupungin verkkosivulle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)