Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 20.10.2020

§ 125 Maa-ainesten ottolupahakemus ja ympäristölupahakemus, Tampereen Pohjankapeen kylä, kiinteistö Kankaansyrjä 1 (837-713-1-286), Kurun Kivi Oy 

TRE:3016/11.01.02/2020

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Tiina Nieminen, puh. 040 800 7352, etunimi.LH.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandstrom, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kurun Kivi Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n ja maa-aineslain 4 §: n mukaista lupaa kalliokiviaineksen louhimiseen ja murskaamiseen Tampereen kaupungin Pohjankapeen kylän kiinteistöllä Kankaansyrjä 1 (rno 837-713-1-286). Kyseessä on olemassa oleva maa-ainesten otto- ja murskausalue. Toiminnalla on voimassa oleva maa-aineslain mukainen ottamislupa kalliokiviaineksen ottamiseen (dnro TRE:9930/ 10.00.03/2010) 31.7.2021 asti sekä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kivenlouhimon ja murskaamon toimintaan (dnro TRE:9343/11.01.00/2010). Ottamisalueen pinta-ala on noin 1,3 hehtaaria. Maa-aineslain mukaista ottolupaa haetaan kokonaismäärälle 50 000 k-m3. Ympäristönsuojelulain mukaista lupaa louhinnalle ja sivukiven murskaukselle haetaan enintään 50 000 tonnille vuodessa. Yhteislupaa haetaan viideksi vuodeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Myönnetään Kurun Kivi Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n ja maa- aineslain 4 §:n mukainen yhteislupa kalliokiven ottamiseen ja sivukiven murskaamiseen Tampereen kaupungin Pohjankapeen kylän kiinteistöllä Kankaansyrjä 1 (rno 837-713-1-286). Lupamääräykset on esitetty liitteenä olevassa lupapäätöksessä. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti, ellei lupamääräyksistä muuta johdu.

 

Tiedoksi

Hakija (kurunkivi@kurunkivi.fi), Pirkanmaan ELY-keskus (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi), Tampereen kaupunki maankäytön suunnittelu (kapakaava@tampere.fi), Tampereen kaupungin ilmoitustaulu (kirjaamo@tampere.fi), Palvelupiste Frenckell (palvelupiste.frenckell@tampere.fi), muistuttaja, ympäristönsuojelu (ymparistonsuojelu@tampere.fi), Tiina Nieminen (tiina.LH.nieminen@tampere.fi)