Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 20.10.2020

§ 126 Määräys ja uhkasakon asettaminen koskien piha-alueen siistimistä, Lentävänniemi 

TRE:5899/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Katja Rajaniemi, puh. 044 431 4306 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandstöm, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuksessa 11.4.2019 on todettu, että kiinteistön Lentävänniemi, 837-273-2733-3 piha-alueella on käytöstä poistettuja autoja, peräkärryjä, kevytpeitteillä peitettyjä kasoja ja kalusteita sekä käytöstä poistettua tavaraa. Lisäksi autoja ja peräkärryjä on varastoitu kadulle.

Kiinteistön haltijaa on 12.4.2019 kehotettu siistimään kiinteistö poistamalla sieltä käytöstä poistetut autot, peräkärryt, peitetyt kasat ja muut tavarat. Lisäksi kehotettiin siirtämään peräkärry ja muut tavarat pois kadulta. Tarkastuksessa 20.11.2019 todettiin, että kehotusta ei oltu noudatettu. Yksi käytöstä poistettu auto oli poistettu kiinteistöltä.

Kiinteistön omistajaa on kuultu uhkasakon asettamisesta. Kiinteistön omistaja on toimittanut vastineen selityspyyntöön 19.1.2020, jonka perusteella hänelle on 20.1.2020 annettu lisäaikaa 30.6.2020 asti noudattaa annettua kehotusta. Kiinteistön omistajalle on 5.8.2020 annettu uudelleen lisäaikaa siistiä kiinteistö 31.8.2020 mennessä. Vastineessaan omistaja on kertonut niistä syistä, joiden vuoksi piha-aluetta ei ole siistitty.

Tarkastuksessa 6.10.2020 todettiin, että kehotusta ei ole edelleenkään kaikilta osin noudatettu. Peräkärry on siirretty kadulta kiinteistölle.

Edellä mainitun johdosta rakennusvalvonta esittää, että ympäristö- ja rakennusjaosto velvoittaa kiinteistön omistajan maankäyttö- ja rakennuslain 182 § nojalla mahdollisen laiminlyönnin varalta tuhannen (1000) euron sakon uhalla siistimään kiinteistön piha-alueen poistamalla sieltä käytöstä poistetut autot, peräkärryt, peitetyt kasat ja muut tavarat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö

Kiinteistön Lentävänniemi, 837-273-2733-3 haltija velvoitetaan siistimään kiinteistön piha-alue poistamalla sieltä käytöstä poistetut autot, peräkärryt, peitetyt kasat ja muut tavarat 31.12.2020 mennessä tämän velvoitteen tehosteeksi asetettavan tuhannen (1 000) euron sakon uhalla.

Tiedoksi

Kiinteistön haltija saantitodistuksella, Katja Rajaniemi, Pekka Rantanen, Heidi Ruonala