Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 20.10.2020

§ 123 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erik Lydén ja Suvi Mäkeläinen (varalle Ulla Kampman).