Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 21.12.2021

§ 180 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:

-  Selvitys Lintuhytin pääteasemavessaan liittyen; Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, Tilaomaisuuden hallinta -yksikön Erja Parkkali on ilmoittanut 18.3.2021, että hän maanomistajan ominaisuudessa huolehtii pääteasemavessan luvituksen kuntoon. Lupa-asiasta vastaa joukkoliikenneyksikkö. Joukkoliikenneverkostoon liittyvien pääteasemavessojen luvitus katsotaan samassa yhteydessä kuntoon kokonaisuutena.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)