Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 21.6.2022

§ 61 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:
- Näsisaaren rakentamisen tilannekatsaus 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Skippari Kati, Ympäristöpäällikkö
  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)