Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 21.9.2021

§ 131 Rakennustyön keskeyttäminen, Karstinkatu 8 

TRE:6421/10.03.01/2021

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, rakennusvalvontapäällikkö Leena Jaskanen peruutti ehdotuksensa. 

Asia poistettiin esityslistalta.