Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 23.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:

- KITARA-projekti, Juha Lehtilä

- Kintulammin alueen louhimoiden lupatilanne, Jaana Lappeteläinen

Kokouskäsittely

Eija Muttonen-Mattila, Anna Mustajoki ja Mikko Nurminen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Juha Lehtilä ja Jaana Lappeteläinen olivat asiantuntijoina läsnä ja poistuivat kokouksesta omien esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Päätösehdotus oli

Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)