Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 23.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Hyvän rakentamisen palkinnon myöntäminen v. 2018 (julkisuuteen 6.11.2018 klo 17.00 jälkeen) 

TRE:6762/00.04.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

kaupunkikuva-arkkitehti Jalo Virkki, puh. 0400 449 135 ma-ke klo 11.30-13.00, jalo.virkki@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristölautakunta perusti 30.8.1994 Hyvän rakentamisen palkinnon. Palkinto on tarkoitettu kannustamaan suunnittelijoita ja toteuttajia hyvään rakentamiseen.

Lautakunnan hyväksymien sääntöjen mukaan palkinto annetaan ensisijaisesti hyvälle rakennuskohteelle, joka on kohottamassa tamperelaisen rakennussuunnittelun tasoa huomioon ottaen kaupunkikuvalliset ja raken-nustaiteelliset sekä toiminnalliset näkökohdat. Palkittavana voi vastaavin edellytyksin olla myös muu toimialan kohde. Lisäksi lautakunta voi antaa kunniamainintoja hyville hankkeille.

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto jatkaa hyvästä rakentamisesta palkitsemista alkuperäisten periaatteiden mukaisesti. Esityksen palkittaviksi harkittavista kohteista ympäristö- ja rakennusjaostolle on koonnut kaupunkikuva-arkkitehti.

Hyvän rakentamisen palkinto on viime vuosina jaettu seuraavasti:

- v. 2008: Asunto Oy Tampereen Westend

- v. 2009: Arvo-rakennus, Kauppi

- v. 2010: Laukonsilta

- v. 2011: Vuoreksen puistokatu 76

- v. 2012: Cargotec oy:n osaamis- ja tuotekehityskeskus

- v. 2013: Tipotien sosiaali- ja terveysasema

- v. 2014: Tornihotelli

- v. 2015: Näsilinnan kunnostus

- v. 2016: Tesoman palloiluhalli- v. 2017: Kuninkaankatu 22 korotus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Eija Muttonen-Mattila, Rakennustarkastaja

vuoden 2018 Hyvän rakentamisen palkinnon saaja ja mahdolliset kunniamaininnan saajat valitaan ja

 

palkinnon ja kunniamaininnan saaneet kohteet julkistetaan Pirkanmaan rakennuspäivillä 6.11.2018.

Päätös

Vuoden 2018 Hyvän rakentamisen palkinto myönnetään Asuntamaanraitti 2, Vuoreksen kerrostalolle ja kunniamaininta pientalojen suunnittelija Maija Tolmuselle.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että vuoden 2018 Hyvän rakentamisen palkinto myönnetään Asuntamaanraitti 2, Vuoreksen kerrostalolle ja kunniamaininta pientalojen suunnittelijalle. Jaosto hyväksyi Höyssän ehdotuksen yksimielisesti. Keskustelun kuluessa kunniamaininta päätettiin myöntää yksimielisesti pientalojen suunnitelija Maija Tolmuselle.

Matti Höyssä ja Mikko Nurminen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Rakennusvalvonta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)