Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 23.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään §:n 126 Ajankohtaiskatsaus ajaksi läsnäolo- ja puheoikeus projektipäällikkö Juha Lehtilälle ja ympäristötarkastaja Jaana Lappeteläiselle sekä §:n 126 ja 127 ajaksi kaupungingeodeetti Anna Mustajoelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)