Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 23.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 129 Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokoukset kevätkaudella 2019 

TRE:6513/00.00.03/2018

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokoukset kevätkaudella 2019 pidetään pääsääntöisesti kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavina päivinä alkaen klo 16.00:

tiistai 8.1.2019
tiistai 22.1.2019
tiistai 5.2.2019
tiistai 19.2.2019
tiistai 12.3.2019
tiistai 26.3.2019
tiistai 9.4.2019
tiistai 23.4.2019
tiistai 7.5.2019
tiistai 21.5.2019
tiistai 4.6.2019
tiistai 18.6.2019

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, Näköala-ravintola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)