Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 24.3.2020

§ 31 Ajankohtaiskatsaus  

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:

- Poikkeustilan vaikutus päätöksentekoon

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö
  • Alppi Annika, Rakennustarkastaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Mikko Nurminen saapui kokoukseen etäyhteydellä asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)