Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 24.3.2020

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Reeta Ahonen ja Marko Ulvila (varalle Suvi Mäkeläinen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)