Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 30.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 43 Rakennetun ympäristön ja julkisen kaupunkitilan vuosikatselmus 2021 

TRE:2292/10.03.00/2021

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinöörit Katja Rajamäki, puh. 044 431 4306 ja Pekka Rantanen puh. 040 074 9840, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Rakennusvalvontaviranomaisen on rakennusjärjestyksen 50 §:n mukaan suoritettava vuosittain toukokuussa rakennusten ulkopuolisten osien kuten julkisivujen, aitojen, porttien ja pihamaiden sekä katujen yms. katselmus, jossa todetaan, ovatko mainitut kohteet asianmukaisessa kunnossa ja mikäli puutteellisuuksia ilmenee, ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi. Lisäksi huomiota kiinnitetään tonteilla tapahtuvaan säilyttämiseen ja varastointiin.  

Kevätkatselmuksen teemana on tänä vuonna suojelukaava-alueet.

Ympäristö- ja rakennusjaoston jäsenet osallistuvat katselmukseen mahdollisuuksien mukaan.

Katselmuksesta on kuulutettava niin kuin kunnallisista ilmoituksista on määrätty.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö

Ympäristö- ja rakennusjaoston jäsenet osallistuvat katselmuksen toimittamiseen mahdollisuuksien mukaan.

Katselmuksesta on kuulutettaan Aamulehdessä ja kaupungin internetsivuilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Katja Rajaniemi, Pekka Rantanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)