Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 30.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 42 Vastine Delete Ympäristöpalvelut Oy:n vastineeseen YSL 89 §:n mukaisista luvan muuttamista koskevista aloitteista  

TRE:3423/11.01.02/2020

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Jaana Lappeteläinen, p. 040 8063 448, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, p. 040 7501 876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on tehnyt 2.6.2020 ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen aloitteen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Delete Ympäristöpalvelut Oy:n (ent. Delete Finland Oy) ympäristöluvan muuttamisesta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on saanut tehdystä aloitteesta Delete Ympäristöpalvelut Oy:ltä vastineen sekä liitteenä olleet selvitykset. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaostolta vastinetta 2.4.2021 mennessä. Asian diaarinumero aluehallintovirastossa on LSSAVI/8178/2020. Asian valmisteluun ovat osallistuneet ympäristötarkastajat Ari Elsilä ja Jaana Lappeteläinen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Annetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle liitteen mukainen vastine.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (lansi.avi@kirjaamo.fi)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)