Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 3.12.2019

§ 169 Pöytäkirjan tarkastajat 

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus sähköisesti viimeistään torstaina 05.12.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marko Ulvila ja Suvi Mäkeläinen (varalle Antti Salonen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)