Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 31.8.2021

§ 114 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:

- Ympäristö- ja rakennusjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta (Heidi Ruonala)

- Rakennusvalvonnan perehdytys, yleisesittely (Leena Jaskanen)

- Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston päätösvallan siirtoon esitettävät muutokset, esittely (Leena Jaskanen)

- Ympäristönsuojelun perehdytys (Harri Willberg)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö
  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Varajäsenet Marja Arbelius, Marko Ulvila, Olli Ruotsalainen, Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Joonas Olli poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)