Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 31.8.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 117 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokouksissa kaudella 2021 - 2023  

TRE:4966/00.00.03/2021

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokouksissa kaudella 2021 - 2023 rakennusvalvontapäällikkö Leena Jaskaselle, ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willbergille, johtaja Mikko Nurmiselle ja lakimies Heidi Ruonalalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)