Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 31.8.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 115 Yhdyskuntalautalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston pöytäkirjanpitäjän määrääminen toimikaudeksi 2021 - 2023 

TRE:4964/00.00.03/2021

Valmistelijan yhteystiedot

hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Päätösehdotus oli

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokouksissa pöytäkirjaa pitää toimikaudella 2021 - 2023 hallintosihteeri Hanna Sandström tai joku muu toimielinpalvelujen hallintosihteereistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)