Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 4.5.2021

§ 56 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:

- Laaturyhmän toiminnan kehittäminen

- Rakennusvalvonnan Topten

- Rakennuslupien käsittelyajat

- Roskatilanne

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö
  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallituksen edustaja Lassi Kaleva saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)