Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 4.8.2020

§ 90 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.