Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 4.8.2020

§ 88 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Salonen ja Sonja Harmaala (varalle Suvi Mäkeläinen).