Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 5.5.2020

§ 56 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:

- Syksyn kokoukset

- Hämeenpuisto 33

- Karvolankuja 2

- Uuden rakennustarkastajan haku

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Alppi Annika, Rakennustarkastaja

Merkitään tiedoksi.

Esteellisyys

Heidi Ruonala ilmoitti olevansa esteellinen Hämeenpuisto 33 koskevan asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta kyseisen asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 2) kohdan perusteella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)