Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 7.5.2019

§ 69 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus sähköisesti viimeistään torstaina 09.05.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ulla Kampman ja Antti Salonen (varalle Katja Nisumaa-Saarela).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)