Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

§ 279 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Läntisen keskustan visiotyö​, Tero Tenhunen ja Mikko Siitonen

- Asemakaavaohjelma​, Elina Karppinen ja Hanna Montonen

- Kaavaehdotuksen esittely: 8790 Tesomajärvi, Tesoman Ahma​, Katariina Korte

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Tero Tenhunen, Mikko Siitonen ja Katariina Korte olivat asiantuntijoina paikalla ja poistuivat kokouksesta omien esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Kaisa Vatanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Ilpo Sirniö saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Leo Boström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Milko Tietäväinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ja palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Pia Hastio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin kokoustauon.

Ajankohtaisten asioiden käsittelyä jatkettiin.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat