Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

§ 278 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n Ajankohtaiset asiat saakka hankejohtaja Tero Tenhuselle, hankekehityspäällikkö Mikko Siitoselle ja kaavoitusarkkitehti Katariina Kortelle, §:n 286 saakka suunnittelupäällikkö Timo Koskelle sekä §:n 295 saakka lakimies Heidi Ruonalalle.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus yhdyskuntalutakunnan kokouksissa vs. asemakaavapäällikkö Hanna Montoselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat