Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

§ 302 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 24 Poikkeamishakemus tontille Lielahti, Sellukatu 17, rakennuskiellosta poikkeaminen, 29.10.2020
§ 25 Poikkeamishakemus tontille Sellukatu 3, Lielahti, konttien sijoittaminen tontille, 04.11.2020

Maanmittausinsinööri
§ 29 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9271, 22.10.2020
§ 30 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9261, 23.10.2020

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 136 Vuohenojansillan ja Insinöörinkadun jalankulku- ja pyörätien rakentamisen pienennys raitiotieallianssin toimeksiannosta, 23.10.2020
§ 137 Santalahden ylikäytävän (Santalahdensilta) toteuttamissopimus (VT-151), 23.10.2020
§ 139 Hämeenpuiston muutostöiden tilaaminen raitiotieallianssin laajuusmuutoksena, 23.10.2020
§ 140 Pirkankadun SMA-päällysteen tilaaminen raitiotieallianssin laajuusmuutoksena, 23.10.2020
§ 141 Makkarajärvenkadun liittymien rakentamisen tilaaminen raitiotieallianssilta laajuusmuutoksena, 23.10.2020
§ 144 Vihiojan kunnostusurakka, 27.10.2020
§ 138 Takaisinsaantivaatimus liukastumisesta Tuomikuja 3 kohdalla, 23.10.2020
§ 143 Takaisinsaantivaatimus liukastumisesta Vaakkolammen puistokäytävällä , 27.10.2020
§ 146 Lisäkorvausvaatimus koskien LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön hammashoitokorvausta tapaturmasta Sorintiellä, 04.11.2020
§ 147 Takaisinsaantivaatimus liukastumisesta Hatanpään valtatiellä Verkatehtaankadun risteyksessä , 04.11.2020
§ 148 Vahingonkorvausvaatimus puuvahingosta Vuoreksessa , 04.11.2020
§ 142 Attilan perustuksen ja tukimuurin korjausta ja muutostyötä koskevan sopimuksen hyväksyminen Tampereen kaupungin ja Senaatti-kiinteistön kesken, 27.10.2020

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 105 Liikennemerkkien tarkistaminen Näsinpuistossa / Mältinrannassa, 22.10.2020
§ 106 Pysäköintipaikkojen päättämismerkin lisääminen Lielahdenkatu 34-36 kohdalle, 26.10.2020
§ 107 Pysäköintirajoitusten muuttaminen Tuularinkadulla, 26.10.2020
§ 108 Pysäköintirajoitusten lisääminen Koukkurannankadulle, 29.10.2020
§ 109 Viimankadun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän muuttaminen jalkakäytäväksi, 03.11.2020

Suunnittelupäällikkö
§ 59 Hulevesien vähentäminen jätevesiviemäreissä -suunnitelman tilaaminen Sitowise Oy:ltä, 22.10.2020
§ 60 Osallistuminen Viherympäristöliiton Hulevesirakenteiden kunnossapitoluokituksen laatiminen -hankkeeseen, 22.10.2020

Ympäristönsuojelupäällikkö
§ 10 Lahnakallion polun parantaminen, 28.10.2020

Ympäristöterveyspäällikkö
§ 26 Seudullisen ympäristöterveysyksikön praktikkoeläinlääkäreiden Provet-ohjelmistosopimuksen irtisanominen, 27.10.2020
§ 27 Eläinlääkintäohjelmiston hankinta pienhankintana seudullisen ympäristöterveysyksikön praktikkoeläinlääkäreille, 27.10.2020
§ 28 Äänitasomittarin hankinta pienhankintana, 30.10.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat