Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

§ 341 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Asemakeskuksen yleissuunitelma, Henri Väänänen ja Marjut Ahponen

- Länsikeskustan liikenteen yleissuunnitelma, Lauri Vesanen, Timo Seimelä ja Ari Vandell

- Tampereen kaupunkipyörät – tilannekatsaus, Timo Seimelä ja Mika Periviita

- Automaattinen liikennevalvonta – tilannekatsaus, Heljä Aarnikko

Kokouskäsittely
Henri Väänänen, Marjut Ahponen, Lauri Vesanen, Mika Periviita, Timo Seimelä, Ari Vandell ja Heljä Aarnikko olivat paikalla asiantuntijoina omien esitystensä ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Leo Boström ja Kaisa Vatanen poistuivat kokouksesta asian käsittlelyn aikana.

Ajankohtaisten asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja esitti pidettäväksi 15 minuutin tauon.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat