Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 345 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Niemenranta, Sellupuisto, asemakaava nro 8771 

TRE:888/10.02.01/2019

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma, puh. 044 423 5512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 26.09.2019 päivätyn ja 2.12.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8771. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8771
Diaarinumero: TRE:888/10.02.01/2019

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan: "Raitiotien toiseen vaiheeseen varaudutaan kaavoittamalla yleissuunnittelun mukaisen toisen vaiheen linjaus Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan.”

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa raitiotien rakentaminen välillä Hiedanrannan tehdasalue – Federleynkatu ja laajennetun Sellupuiston toteuttaminen virkistysalueeksi puistosuunnitelman mukaisesti. Osa nykyistä teollisuustonttia muutetaan puistoksi. Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan.

Asemakaavamuutos ja valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville 26.9.2019. Kaavan valmistelua on tehty samaan aikaan Sellupuiston yleissuunnittelun, Hiedanrannan yleissuunnittelun ja raitiotien toisen vaiheen yleissuunnittelun kanssa. Sellupuiston yleissuunnitelma ja asemakaavojen 8769 ja 8770 valmisteluaineisto on samanaikaisesti nähtävillä asemakaavaehdotuksen kanssa.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman ja raitiotien osalta valtuuston päätettyä sen rakentamisesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8771 (päivätty 26.09.2019, tarkistettu 2.12.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
 
Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Maakuntamuseo

Tiedoksi

Ari Kilpi, Ville-Mikael Tuominen, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat