Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

§ 340 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n Ajankohtaiset asiat saakka hankekehityspäällikkö Henri Väänäselle, projektiarkkitehti Marjut Ahposelle, liikenneinsinööri Timo Seimelälle, liikenneinsinööri Heljä Aarnikolle ja projektipäällikkö Lauri Vesaselle (Ramboll).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)