Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

§ 357 Valtuustoaloite vähäpäästöisten autojen parkkimaksun alentamiseksi Tampereella - Ilkka Porttikivi ym. 

TRE:5794/02.00.01/2019

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Pekka Stenman, puh. 040 163 7226, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ilkka Porttikivi ja yhdeksän muuta valtuutettua ovat valtuustoaloitteessaan 16.9.2019 ehdottaneet, että Tampereen kaupungin tulisi käynnistää selvitys pysäköintimaksujen alentamisesta vähäpäästöisille autoille. Perusteluna valtuustoaloitteen tekijät käyttävät kaupungin hiilineutraaliustavoitteita, joiden saavuttamisessa vähäpäästöisillä ajoneuvoilla on merkitystä.

Tieliikenteen päästöt muodostivat vuonna 2017 n. neljänneksen Tampereen kaikista hiilidioksidipäästöistä, minkä lisäksi se aiheuttaa lähipäästöjä, joilla on suora vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä kaupunkialueen viihtyisyyteen. Tieliikenteen päästöjen vähentäminen on yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista kaupungin Kestävä Tampere tiekartta 2030 -työssä, jota valmistellaan parhaillaan. Tiekarttaan on hahmoteltu toimenpiteitä, joilla liikenteen päästöjä voitaisiin tulevaisuudessa vähentää. Pysäköintimaksujen alentaminen vähäpäästöisille ajoneuvoille on nostettu yhdeksi toimenpiteeksi tiekartan luonnosversiossa, sillä vähäpäästöisillä ajoneuvoilla on tunnistettu olevan päästövähennysten kannalta erittäin iso merkitys.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta on kokouksessaan 29.1.2019 käsitellyt pysäköintimaksujen muutoksia (TRE:7824/02.04.03/2018). Käsittelyn yhteydessä otettiin kantaa vähäpäästöisten autojen pysäköintimaksujen alennuksiin. Yhdyskuntalautakunta päätti, että vähäpäästöisille autoille ei anneta maksualennuksia pysäköintimaksuista, ja että asia tarkastellaan uudelleen 2-3 vuoden kuluttua. Tällä välin kaupunki voisi selvittää, millä edellytyksillä vähäpäästöisten autojen pysäköintialennuksia voitaisiin tulevina vuosina viedä eteenpäin ja millaiset vaikutukset maksualennuksella liikenteen päästöihin ja pysäköintituloihin mahdollisesti olisi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Ilkka Porttikiven ym. valtuustoaloite, siihen annettu vastaus ja suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi. Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat