Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.2.2020

§ 41 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Katupäällikkö
§ 1 Ajoneuvo-, akku- ja vanneromun myynti vuonna 2020, 28.01.2020

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 5 Rännikaivojen ja hulevesiviemärin rakentamissopimuksen hyväksyminen Kiinteistö Oy Kauppa-Tammerin ja Tampereen kaupungin kesken, 23.01.2020
§ 6 Rännikaivojen ja hulevesiviemärin rakentamissopimuksen hyväksyminen Tampereen Teatteritalo-säätiön ja Tampereen kaupungin kesken, 23.01.2020

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 5 Pysäköintikiellon asettaminen Paakarinkadulle, 28.01.2020
§ 6 Pysäköintirajoituksen muuttaminen Naulakadulla, 28.01.2020
§ 7 Pysäköintikiellon asettaminen Hannulankadulle, 29.01.2020
§ 8 Talvipysäköintirajoitusmuutokset Ylioppilaankadulla, Paavo Kolin kadulla, Kemiankadulla, Sähkökadulla, Teräskadulla ja Atomikadulla, 30.01.2020
§ 9 Talvipysäköintikiellon asettaminen Suopursunkadulle, 30.01.2020
§ 10 Pysäköintirajoituksen asettaminen Helakallionkadun pohjoispäähän, 31.01.2020

Suunnittelupäällikkö
§ 2 Päätös hulevesilaskua koskevasta muistutuksesta, laskunumero 0103308120, 24.01.2020
§ 3 Hulevesimaksumuistutus laskusta nro. 0103959856, 27.01.2020
§ 4 Hulevesimaksumuistutus laskusta nro. 0103285825, 27.01.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)