Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.6.2019

§ 163 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Kaupinkadun kävely- ja pyöräilyjärjestelyt, liikenneinsinööri Heljä Aarnikko ja Tero Backman

- 30 km/h nopeusrajoituksen laajennusalueet (Kaukajärvi, Vehmainen, Takahuhti, Viinikka - Lukonmäki), liikenneinsinööri Heljä Aarnikko

- Kalevantie-Messukylänkatu-Kangasalantie -liikenneselvityksen ja Messukylänkadun liikenteellisen ja maankäytön yleissuunnitelman lähtökohtien esittely, liikenneinsinööri Heljä Aarnikko

- Viherpalveluohjelman mukaiset leikkipaikkojen poistamiset vuonna 2019, suunnittelupäällikkö Timo Koski

Kokouskäsittely
Tero Backman, Heljä Aarnikko ja Timo Koski olivat asiantijoina paikalla omien esitystensä ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin tauon.

Kirsi-Maarit Asplund poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)