Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.6.2019

§ 162 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen §:n Ajankohtaiset asiat ajaksi liikenneinsinööri Heljä Aarnikolle, suunnittelupäällikkö Timo Koskelle ja suunnittelija Tero Backmanille (Sitowise Oy).

Myönnetään läsnäolo-ja puheoikeus nuorisovaltuuston edustajille Antti Järvelälle ja Leo Boströmille syyskaudeksi 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)