Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.6.2019

§ 161 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus sähköisesti viimeistään torstaina 13.6.2019.

 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katja Nisumaa-Saarela ja Katja Karintaus (varalle Joanna Leino).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)