Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.6.2019

§ 179 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 18 Poikkeamislupahakemus kiinteistölle Kuntokatu 2, Kauppi, ajoneuvoyhteyden rakentaminen, 28.05.2019
§ 19 Lausunto hallinto-oikeudelle koskien asemaavan keskeyttämistä ja lopettamista, Lentävänniemi607, 1:31, Lentävänniemenkatu 13, 03.06.2019

Maanmittausinsinööri
§ 7 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9159, 9163, 23.05.2019
§ 8 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9165, 24.05.2019

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 114 Kaukaniemen viimeistelytyöt, 03.06.2019
§ 112 Vahingonkorvausvaatimus kaatumistapauksesta Lastutiellä, 03.06.2019
§ 113 Vahingonkorvausvaatimus puuvauriosta Kohmankaaresta, 03.06.2019
§ 115 If Vahinkovakuutusyhtiön takaisinsaantivaatimus liukastumistapaturmasta Hämeensillalta, 03.06.2019

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 9 Kaupunkiympäristön palvelualueen asemakaavoituksen henkilöstön osallistuminen tyky-retkelle Tuusulaan ja Järvenpäähän , 28.05.2019

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 40 Pysäköintikieltomerkkien lisääminen Lepolantielle, 28.05.2019
§ 41 Aluepysäköintikiellon lisääminen Kukkolankadun kääntöpaikalle, 28.05.2019
§ 42 Yhteiskäyttöautojen Z-pysäköintilupien myöntäminen First Rent A Car Finland Oy Ab:lle, 05.06.2019
§ 43 Taksiasemien merkintätavat, 05.06.2019

Suunnittelupäällikkö
§ 156 Unalab-hankkeen "innovaatioseteli" avustuksen myöntäminen Anniston tallitiimi /Swamphead Oy Hevosparkkiin, 04.06.2019
§ 157 Unalab-hankkeen "innovaatioseteli" avustuksen myöntäminen Asunto Oy Tampereen Montalenpuisto ja Asunto Oy Kirjailijanpuisto pihan kehittämiseen, 04.06.2019
§ 158 Unalab-hankkeen "innovaatioseteli" avustuksen myöntäminen Asunto Oy Vuoreksen Elias pihan istutuksiin, 04.06.2019

Ympäristönsuojelupäällikkö
§ 5 Hupakankorven polun parantaminen, 05.06.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Ossi Aho ehdotti, että lautakunta käyttää otto-oikeuttaan asemakaavapäällikön päätökseen "§ 19 Lausunto hallinto-oikeudelle koskien asemaavan keskeyttämistä ja lopettamista, Lentävänniemi607, 1:31, Lentävänniemenkatu 13, 03.06.2019".

Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)