Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 178 Yhdyskuntalautakunnan kokoukset syyskaudella 2019 

TRE:6513/00.00.03/2018

Valmistelija

 • Kekäläinen Arja, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan kokoukset syyskaudella 2019 pidetään pääsääntöisesti kaupunginhallituksen istuntosalissa klo 16.00 seuraavasti:

 • tiistai 13.08.2019
 • tiistai 27.08.2019
 • tiistai 10.09.2019 
 • tiistai 24.09.2019
 • tiistai 08.10.2019
 • tiistai 29.10.2019
 • tiistai 12.11.2019
 • tiistai 26.11.2019 ja
 • tiistai 10.12.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, näköala-ravintola, Naulo Katri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)