Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 172 Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2019 

TRE:5286/02.02.01/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan kolme kertaa vuodessa lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinta.

Yhdyskuntalautakunnan huhtikuun tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tilinpäätösennusteen osalta toimintatuottojen ennustetaan alittavan 1,2 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen pysäköintimaksutuottojen sekä maanvastaanoton tuottojen alituksesta. Pysäköintimaksutulojen ennustettu alitus johtuu Ratinan uuden kauppakeskuksen sekä Koskikeskuksen suunnitteilla olevista ilmaispysäköintikampanjoista. Maanvastaanottotuottojen alitus johtuu pääosin siitä, että Ruskon maanvastaanottopaikan sulkeutumisen vuoksi suurten työmaiden maakuormia ajetaan muiden kuntien maanvastaanottopaikoille. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 0,4 milj. eurolla johtuen runsaslumisen talven aiheuttamista suunnitelmaa suuremmista lumenajokustannuksista sekä eläkemenoperusteisten maksujen 0,1 milj. euroa ennakoitua suuremmasta toteumasta. Talousohjelmassa asetetut talouden tasapainottamistoimenpiteet sisältyvät huhtikuun tilinpäätösennusteeseen.

Tilinpäätösennuste sisältää 2,85 milj. euroa kaupungin talousohjelmasta tulevia säästötoimenpiteitä, josta 1,55 milj. euroa kohdistuu tuottojen lisäyksiin ja 1,3 milj. euron kulujen vähennyksiin. Talousohjelman toimenpiteistä ennustetaan jäävän toteutumatta 0,3 milj. euroa, sillä pysäköintimaksutuottojen 0,4 milj. euron lisäystavoite ei toteudu johtuen pääosin keskustan suurten kauppakeskusten suunnitelluista ilmaispysäköintikampanjoista.

Kaupunginhallituksen 6.5.2019 § 153 linjauksen mukaisesti uhkaavia talousarvioylityksiä pyritään pienentämään. Yhdyskuntalautakunnassa se toteutetaan pääasiallisesti toimintakuluihin vaikuttamalla, sillä tuottojen kasvattaminen on hankalaa.

Kaupunginvaltuusto myönsi helmikuussa (KV 18.2.2019 § 26) Kaupunkiympäristön palvelualueen 4,454 milj. euron uudelleen budjetoinnit Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle sen vuodelta 2018 siirtyneistä hankkeista.

Yhdyskuntalautakunnan huhtikuun tilinpäätösennusteen nettoinvestoinnit ovat 5,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suuremmat. Suurimpina tekijöinä ovat raitiotiehen liittyvät rinnakkaishankkeet, yhteensä 3,3 milj. euroa. Myös muun muassa Sammonkadun pohjoispuolen kevyen liikenteen väylän toteutus välillä Kalevan puistotie - Lemminkäisenkatu, Lahdesjärven kaava-alueen toteutus, katuvaloverkon vanhanaikaisten energiatehottomien valopisteiden uusiminen led-valoilla sekä jotkin pienemmät kohteet aiheuttavat vuosisuunnitelmaa arvioitua suurempaa lisärahoitustarvetta.

Toimintatuotot tammi-huhtikuussa toteutuivat 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Toimintatuottojen alitus johtuu pääosin siitä, että kuluvan vuoden hulevesimaksujen laskutus tapahtuu varsinaisesti loppuvuonna, mutta vuosisuunnitelmaan hulevesituotot on suunniteltu tuloutuvan tasaisesti koko vuodelle. Toisaalta kuluvana vuonna rakennustoiminta on jatkunut yhä melko vilkkaana, joten rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen tuotot ovat ylittäneet vuosisuunnitelman.

Toimintakulut (sisältäen valmistus omaan käyttöön) tammi-huhtikuussa toteutuivat 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Tämä johtuu pääosin liikenneväylien sekä viheralueiden rakennuttamisen ja ylläpidon toimintakulujen alituksista, sillä erityisesti Tampereen Infra liikelaitoksen kanssa suunnitellut hankkeet ja työt painottuvat vuosisuunnitelmaa enemmän loppuvuodelle. Muilta osin toimintakulujen poikkeama johtuu pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna.

Yhdyskuntalautakunnan bruttoinvestoinnit olivat tammi-huhtikuussa 8,3 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 8,6 milj. euroa. Nettoinvestointeihin vaikuttaa rahoitusosuuksiin tehty takautuva korjaus. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä Lintuhytin asuinalueen 0,26 milj. euron rahoitusosuus oli kirjattu kahdesti valtionosuussaamisiin. Ylimääräinen kirjaus peruttiin valtionosuussaamisista maaliskuussa 2019.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenevät pääosin suunnitellusti.

Lisäksi yhdyskuntalautakunnalle tiedoksi: Lautakunnan hyväksynnän (11.12.2018 § 279) jälkeen on vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan korjattu kahta Hiedanrannan kehitysohjelmaa koskevaa käyttötalouden taulukkoa. Ensimmäinen korjattu taulukko on palvelu- ja vuosisuunnitelman sivulla 20 ja toinen taulukko sivulla 28. Korjauksessa kyse on Hiedanrannan -120 000 euron toimintakatteesta, joka puuttui lautakunnan hyväksymän palvelu- ja vuosisuunnitelma-asiakirjan taulukoista. Kyseinen Hiedanrannan toimintakate oli lautakunnan ja pormestarin talousarvioesityksissä mukana. Kyseessä on palvelu- ja vuosisuunnitelmaan jäänyt tekninen virhe, joka ei vaikuta lautakunnan sitoviin kokonaislukuihin. Lautakunnan myöntämin valtuutuksin (palvelualueen johtaja voi tehdä teknisiä korjauksia palvelu- ja vuosisuunnitelmaan) puuttunut toimintakate on nyt lisätty palvelu- ja vuosisuunnitelmaan, ja osavuosikatsauksen vertailut tehdään tähän korjattuun palvelu- ja vuosisuunnitelmaan. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hyväksytään yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marko Sivonen, Nina Mustikkamäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)