Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.10.2021

§ 292 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Lielahden yleissuunnitelma (luonnosvaihe)​, Susanna Virjo​ ja Pekka Stenman

- Pispalan kaavoituksen tilannekatsaus​, Minna Kiviluoto​

- Järvensivun poikkeamislupa-asian esittely (Järvensivuntie 81)​, Merja Kinos​

- Pispalan valtatien ja Pirkankadun liikenteellinen yleissuunnitelma, Pekka Stenman​

- Hervannan valtaväylän muutokset välillä Hepolamminkatu - Orivedenkatu​, Jouni Sivenius​

- Näsinsiltojen muuttaminen vastaamaan Paasikivenkadun nykyisiä tarpeita​, Jouni Sivenius​

- Epilänkadun katusuunnitelman ja sen liikenteellisten vaikutusten esittely​, Jouni Sivenius ja Ari Vandell​

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Susanna Virjo, Minna Kiviluoto, Merja Kinos ja Pekka Stenman olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Leo Boström saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Pispalan valtatien ja Pirkankadun liikenteellinen yleissunnitelma- asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin kokoustauon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)