Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.12.2021

§ 364 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Asemakaava  8391, Hyhkyn laakso, Timo Silomaa​

- Asemakaava 8883, Kulkutautisairaala ja De Gamlas Hem, Iina Laakkonen

- Asemakaava 8806, Ahvenisjärven koulun laajennus, Raija Mikkola​

- Asemakaava  8812, Haukiluoma, Tyvikadun pohjoisosa, Marjut Lund-Rahkola​

- Selvitys venelaiturien rakentamisesta Pyynikin Trikoon ranta-alueelle Pyhäjärven rantaan​, Milko Tietäväinen​

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Timo Silomaa, Iina Laakkonen, Raija Mikkola ja Marjut Lund-Rahkola olivat paikalla asiantuntijoina ja he poistuivat kokouksesta esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Tiina Leppänen-Kaarsalo saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Ajankohtaisten asioiden käsittelyn jälkeen puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin kokoustauon.

Milko Tietäväinen poistui kokouksesta tauon aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)