Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.12.2021

§ 363 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti §:n 364 saakka:

  • kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa
  • projektiarkkitehti Iina Laakkonen
  • projektiarkkitehti Raija Mikkola
  • kaavoitusarkkitehti Marjut Lund-Rahkola

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)