Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.6.2021

§ 181 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n ajankohtaiset asiat saakka liikenneinsinööri Heljä Aarnikolle, liikenneinsinööri Timo Seimelälle, projektiarkkitehti Markku Kailalle, projektiarkkitehti Raija Mikkolalle, projektiarkkitehti Eveliina Köntälle, suunnittelupäällikkö Timo Koskelle sekä §:n 184 saakka erikoissuunnittelija Pekka Heinoselle ja §:n 185 saakka kaavoitusarkkitehti Milla Hilli-Lukkariselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)