Yhdyskuntalautakunta, kokous 16.11.2021

§ 328 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Palvelusuunnitelman 2022-2025 ja vuosisuunnitelman 2022 valmistelu​, Tuomas Huhtala​

- Talvikunnossapito, kadunpitovelvoitteet ja katsaus kunnossapidon talouteen​, Kimmo Myllynen ja Lauri Niemi

- Taksa- ja maksumuutokset, Pekka Stenman ja Jukka Lindfors​

- Sähkötekniset järjestelmät ja niiden hinnasto, Mika Heikkilä​

- P-opastuksen yleissuunnitelma​, Pia Tuupanen, Ari Vandell ja Juho Kero​

- Viitoituksen yleissuunnitelma​, Pia Tuupanen, Ari Vandell ja Juho Kero

- Asemakaava 8670, P-Hämpin laajennus -kaavaehdotus, Marjut Ahponen

- Asemakaava 8772, Tekniikankatu -kaavaehdotus, Milla Hilli-Lukkarinen​

- Asemakaava 8707, Raholan radanvarsi, Minna Kiviluoto ja Hanna Montonen​

- Asemakaava 8525, Tohlopinranta, Minna Kiviluoto​

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Tuomas Huhtala, Kimmo Myllynen, Lauri Niemi, Pekka Stenman, Mika Heikkilä, Pia Tuupanen, Juho Kero, Marjut Ahponen, Milla Hilli-Lukkarinen, Minna Kiviluoto ja Hanna Montonen olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Ville Tynkkynen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Jouni Sirén poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ja varajäsen Hely Hollo saapui kokoukseen.

Taksa- ja maksumuutokset- asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin kokoustauon.

Puheenjohtaja Aleksi Jäntti poistui kokouksesta. Koska varapuheenjohtaja Tiina Mikkonen oli estynyt osallistumaan kokoukseen, oli kokoukselle valittava hallintosäännön 131 §:n mukaisesti tilapäinen puheenjohtaja. Jari Saari ehdotti tilapäiseksi puheenjohtajaksi Reeta Ahosta. Jaakko Vuorio kannatti ehdotusta. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Varajäsen Teemu Aaltonen saapui kokoukseen tauon aikana.

Jukka Lindfors, Milko Tietäväinen ja Ari Vandell poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)