Yhdyskuntalautakunta, kokous 16.11.2021

§ 327 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus § 328 saakka seuraavasti:

 • strategiacontroller Tuomas Huhtala 
 • liikenneinsinööri Pekka Stenman
 • järjestelmäpäällikkö Mika Heikkilä
 • vanhempi erikoissunnittelija Pia Tuupanen
 • Juho Kero (WSP)
 • infrahallintapäällikkö Kimmo Myllynen
 • toimitusjohtaja Lauri Niemi
 • projektiarkkitehti Marjut Ahponen
 • kaavoitusarkkitehti Milla Hilli-Lukkarinen
 • projektiarkkitehti Minna Kiviluoto
 • yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)