Yhdyskuntalautakunta, kokous 16.11.2021

§ 340 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 43 Poikkeamishakemus tontille Äijänahteentie 43, Lamminpää, käyttötarkoituksen muutos, 01.11.2021
§ 44 Poikkeamishakemus kiinteistölle Nauhatehtaanraitti 25, Lamminpää, jätevesipumppaamon rakentaminen, 01.11.2021
§ 45 Poikkemishakemus tontille Suokorvenkatu 6, Ryydynpohja, varastojen rakentaminen, 01.11.2021
§ 46 Poikkeamishakemus tontille Tikkutehtaanrinne 5, VIII (Särkänniemi), autopaikkamääräyksestä poikkeaminen, 08.11.2021

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 236 Kiertotalousperusteiden kriteerien kehittäminen ja CO2-laskenta, 03.11.2021
§ 237 Vahingonkorvausvaatimus autovahingosta Pakkahuoneen aukiolla, 07.11.2021
§ 238 Vahingonkorvausvaatimus kompastumisesta Federleynkadulla, 07.11.2021

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue, liikennejärjestelmän suunnittelu
§ 126 Liikennemerkkimuutokset Kissanmaankadun eteläpäässä ja Pelikadun itäpäässä, 28.10.2021
§ 127 Kolmihaarankadun tasoristeyksen varoitusmerkkien muutos, 28.10.2021
§ 128 Pysäköintirajoitusten muutospäivitys Sudenkadulla Kissanmaankadun länsipuolella, 02.11.2021
§ 129 Pysäköintikieltoaluemerkkien poistaminen Tekunkadulta, 04.11.2021
§ 130 Liikenteenohjauslaitteiden asettaminen Sorilan päiväkodin pihalle, 04.11.2021
§ 131 Hoitopalveluiden Z-lupien myöntäminen, 09.11.2021
§ 132 Kotihoidon pysäköintilupien myöntäminen, 09.11.2021
§ 133 Rongankadulla sähköautoille varattujen paikkojen poisto, 09.11.2021
§ 134 Pysäköinnin muuttaminen rajoitetuksi Karhunkadulla välillä Takahuhdintie - Sudenkatu, 10.11.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)