Yhdyskuntalautakunta, kokous 22.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 354 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Viiala, Harppitie 8, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8836 

TRE:5686/10.02.01/2020

Valmistelija

  • Montonen Hanna, Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Ville Ruokosenmäki, puh. 044 431 4478, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 12.11.2020 päivätyn asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8836. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8836

Diaarinumero: TRE: 5686/10.02.01/2020

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

Suunnittelija Ville Ruokosenmäki

Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on tontin 5203-4 jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen niin, että muodostuu kaksi uutta pientaloasumiseen osoitettua tonttia.

Tontti 5203-4 on pinta-alaltaan 1378 m², sen tehokkuusluku on e=0,14 ja rakennusoikeutta tontilla on yhteensä 194 k-m². Tontilla sijaitsee vuonna 1955 valmistunut jälleenrakennuskauden aikainen Huikas-tyyppitalo, jonka kerrosala on 120 k-m². Lisäksi tontilla on pieni talousrakennus.

Uutta rakennuspaikkaa varten muodostettavan tontin 5203-27 pinta-ala on 773 m² ja tehokkuusluku e=0,21. Tontille osoitetaan rakennusala, jonka rakennusoikeus on 160 k-m². Lisäksi tontille osoitetaan autosuojien tai talousrakennuksien rakennusala.

Olemassa olevaa rakennusta varten muodostettavan tontin 5203-26 pinta-ala on 604 m² ja tehokkuusluku e=0,25. Tontille osoitetaan rakennusala, jonka rakennusoikeus on 150 k-m². Lisäksi tontille osoitetaan autosuojien tai talousrakennuksien rakennusala.

Tonteille osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 310 k-m2.

Rakennusoikeus lisääntyy 116 k-m2.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8836 (päivätty 12.11.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Pirkanmaan maakuntamuseo

Tiedoksi

Hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)