Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.3.2021

§ 93 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Rautatienkadun yleissuunnitelma, asemakeskuksen alueen aukioiden ja puistojen yleissuunnitelma sekä asemakeskuksen tämänhetkinen suunnittelutilanne​, Katja Seimelä, Marjut Ahponen, Anna Levonmaa ja Pia Kuusniemi

- Pyöräliikenteen uudet järjestelyt, Timo Seimelä​ ja Anna Kirjanen

- Tilannekatsaus satama- ja venepaikka-asioihin, Milko Tietäväinen

- Tilannekatsaus vahingonkorvauskäsittelyprosessiin, Milko Tietäväinen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Esteellisyydet:
Matti Höyssä ja Ulla Kampman ilmoittivat olevansa esteellisiä Rautatienkadun yleissuunnitelma, asemakeskuksen alueen aukioiden ja puistojen yleissuunnitelma sekä asemakeskuksen tämänhetkinen suunnittelutilanne​- asian käsittelyyn, koska ovat Finnpark Oy:n hallituksen jäseniä. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Höyssä ja Kampman poistuivat kokouksesta ja Höyssän varajäsen Antti Ivanoff saapui kokoukseen.

Ulla Kampmanin ja Matti Höyssän esteellisyydet päättyivät ja Ulla Kampman palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen.

Kokouskäsittely
Timo Seimelä, Anna Kirjanen, Katja Seimelä, Marjut Ahponen, Anna Levonmaa ja Pia Kuusinen olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Mitra Jaferi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Hanna Kallio-Kokko poistui kokouksesta Rautatienkadun yleissuunnitelma, asemakeskuksen alueen aukioiden ja puistojen yleissuunnitelma sekä asemakeskuksen tämänhetkinen suunnittelutilanne​- asian käsittelyn jälkeen.

Katja Karintaus saapui kokoukseen Pyöräliikenteen uudet järjestelyn- asian käsittelyn aikana.

Leo Boström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Pyöräliikenteen uudet järjestelyn- asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin kokoustauon.

Antti Ivanoff ja Lassi Kaleva poistuivat kokouksesta ja Matti Höyssä palasi kokoukseen tauon aikana.

Ajankohtaisten asioiden käsittelyä jatkettiin.

Lassi Kaleva palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)