Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 105 Katsaus vuoden 2020 kuntalaisaloitteisiin 

TRE:1513/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Kekäläinen Arja, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 144 §:n mukaan lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista on esitettävä tiedot asianomaiselle lautakunnalle sen päättämällä tavalla. Samalla lautakunta toteaa, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Yhdyskuntalautakunta päätti 11.6.2019 § 177, että lautakunnalle on esitettävä maaliskuun loppuun mennessä selvitys sen toimivaltaan kuuluvista edellisenä vuonna tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. 

Vuonna 2020 yhdyskuntalautakunnan tehtäväalueella tehty, lautakunnan toimivaltaan kuuluva kuntalaisaloite:

Kuntalaisaloitteessa TRE:2704/10.01.02/2020 esitettiin, että Pyynikin näkötornin läheisyydessä sijaitseva kenttä nimetään karttoihin uudelleen Termopyleen kentäksi. Aloite käsiteltiin kadunnimitoimikunnassa 4.6. ja päätettiin samalla nimetä muitakin Pyynikin alueita niiden historiallisilla nimillä. Yhdyskuntalautakunta päätti asiasta 23.2.2021. Termopyleen kentän lisäksi Pyynikintien pohjoispuolella oleva kalliorotko nimettiin Termopyleen solaksi ja vanha Tahmelan Hopan hyppyrimäen alastulorinne ja hyppyrimäen paikka nimettiin nimellä Hopanrinne.  

Kuntalaisaloite on käsitelty loppuun.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Katsaus kuntalaisaloitteisiin merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)